Informacje prasowe

09.05.2017

Małe budżety, duże problemy. Dobre praktyki najlepszych małych szpitali w Polsce

Zadłużenie, niskie wyceny procedur, potrzeby inwestycyjne i trudności w skompletowaniu najlepszych specjalistów – to najczęstsze problemy małych szpitali publicznych w Polsce. Placówki z Augustowa, Głubczyc i Pajęczna – laureaci Rankingu Szpitali Publicznych 2017 – udowadniają, że dzięki skutecznej restrukturyzacji oraz przemyślanym inwestycjom sukces organizacyjno-finansowy jest możliwy.

Polskie szpitale publiczne borykają się z problemami charakterystycznymi dla ich skali działalności operacyjnej. Jednostki mniejsze napotykają inne przeszkody w rozwoju i wychodzeniu z zadłużenia niż jednostki średnie i duże. SPZOZ w Augustowie, SPZOZ w Głubczycach oraz SPZOZ w Pajęcznie, które są w czołówce Rankingu Szpitali Publicznych 2017 w kategorii jednostek z budżetem do 29 mln zł, mogą stanowić przykład skutecznych działań naprawczych podejmowanych przez szpital z niskim budżetem.

Wysokie zadłużenie to jedna z pierwszych spraw do rozwiązania dla każdego dyrektora szpitala publicznego. Dyrektorzy wyróżnionych jednostek – odpowiednio: Danuta Zawadzka, Adam Jakubowski, Adam Stachera – objęli placówki zadłużone, a w ciągu paru lat wyprowadzili je na finansową prostą. W takich warunkach specyfika działania małego szpitala, najczęściej powiatowego, polega na dostosowaniu się do poziomu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektorzy tego typu placówek muszą bilansować procedury nisko wyceniane a istotne dla bezpieczeństwa pacjentów procedurami wyżej wycenianymi. Kompromisy, wymuszane przez system finansowania, nie mogą być jednak zawierane kosztem pacjentów. Dyrektorzy szpitali w Augustowie, Głubczycach i Pajęcznie podkreślają, że jakość opieki nad chorymi to podstawowy czynnik warunkujący sukces finansowo-organizacyjny szpitala.

Niski kontrakt z NFZ ogranicza dyrektorom pole manewru w zakresie planów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. Część rozwiązań naprawczych przynosi oszczędności w niedługim horyzoncie czasowym i dosyć łatwo jest je przeprowadzić. Chodzi o działania takie jak termoizolacja budynku czy efektywniejsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury.

Jednak większość poważniejszych inwestycji, takich jak otwarcie nowego oddziału, zapewnia zwrot finansowy w horyzoncie dłuższym. W każdym z trzech wyróżnionych szpitali drogą do sukcesu okazał się przemyślany plan restrukturyzacyjny w połączeniu z odważnymi, często perspektywicznymi inwestycjami. Małe szpitale zdecydowały się zainwestować w świadczenia geriatryczne, które na razie są nisko wyceniane przez NFZ, ale wobec trendów demograficznych z roku na rok będą przynosić coraz większe zyski i jednocześnie zaspokajać potrzeby pacjentów. Także pozostałe inwestycje zwycięzców Rankingu Szpitali Publicznych 2017, jak nowoczesne windy, wyposażenie laboratoriów czy podnoszenie kwalifikacji kadry, służą w pierwszej kolejności pacjentom.

Urban Kielichowski, Członek Zarządu Magellan SA podsumowuje: Skuteczne zarządzanie pozwala zadłużonym jednostkom wychodzić na finansową prostą, a następnie generować zyski. Te z kolei najczęściej obracane są na nowe inwestycje, które w ostatecznym rozrachunku służą podwyższaniu jakości świadczeń medycznych, czyli dobru pacjentów.

Kolejnym ważnym wyzwaniem dla małych szpitali jest przyciągnięcie najlepszych lekarzy specjalistów, którzy zwykle wolą pracować w większych jednostkach. Jednym z istotnym czynników motywujących do podjęcia zatrudnienia jest wówczas wysokość wynagrodzeń czy oferta szkoleń podnoszących kwalifikacje lekarzy. To dodatkowo obciąża mały budżet szpitala.

Szpitale o mniejszej liczbie specjalizacji i zakresie wykonywanych świadczeń zostaną najbardziej dotknięte przez zmiany proponowane w tzw. ustawie o Sieci Szpitali. Eksperci przewidują, że zmiany w prawie w zakresie funkcjonowania szpitali publicznych wymuszą na dyrektorach placówek opracowanie nowych strategii działania.

O Rankingu Szpitali Publicznych 2017

Ranking Szpitali Publicznych 2017 już po raz trzeci przygotowała Spółka Magellan, należąca do międzynarodowej grupy bankowej BFF. Publiczne szpitale zostały podzielone na trzy grupy ze względu na wartość kontraktu zawartego z NFZ: do 29 mln PLN, pomiędzy 30 a 69 mln PLN, powyżej 70 mln PLN. Ocenie zostały poddane następujące wskaźniki: efektywność aktywów, rentowność sprzedaży oraz dynamika kontraktu z NFZ 2015/2014.

Placówkom przydzielono punkty w zależności od osiągniętych wskaźników, suma punktów zdecydowała o pozycji w zestawieniu. W przypadku jednakowej sumy punktów o miejscu w rankingu decydowały punkty uzyskane w pierwszej kolejności za efektywność aktywów na 31/12/2015, w drugiej – rentowność sprzedaży na 31/12/2015, a jako ostatni czynnik – dynamika kontraktu NFZ 2015/2014.

Autorem metodologii rankingu i obliczeń jest spółka Magellan. Weryfikacji danych finansowych zawartych w Rankingu Szpitali Publicznych 2017 dokonała firma doradcza Deloitte. 

Magellan już od 2008 roku analizuje informacje o sytuacji szpitali w Polsce oraz przygotowuje corocznie raporty o kondycji finansowej sektora ochrony zdrowia. Stanowią one cenne źródło wiedzy na temat zmian na rynku medycznym i kierunków jego rozwoju.

Pełny ranking dostępny jest na www.magellansa.pl

 

 

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-DobrzyńskaDyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2012 Copyrights by Grupa Magellan