Informacje prasowe

13.05.2016

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Magellan w IQ2016 roku

Grupa Kapitałowa Magellan to międzynarodowa instytucja działająca na rynku usług finansowych dla podmiotów z sektora medycznego i jednostek samorządów terytorialnych, a także szerokiego grona podmiotów na rynku B2B.

Wyniki finansowe Grupy Magellan w IQ2016 roku:

 • 546 mln zł kontraktacji (wzrost o 6% r/r), w tym:
  - 391 mln zł kontraktacji bilansowej – wzrost o 26% r/r,
  - 101 mln zł kontraktacji na rynkach zagranicznych – wzrost o 59% r/r,

 • 10,5 mln zł zysku netto (+17% q/q, -17% r/r)
  - wzrost wyniku q/q efektem m.in. spadku kosztów działalności Grupy
  - spadek wyniku r/r w 1Q 2016 efektem niższych stóp procentowych i rosnącej konkurencji, co przełożyło się na niższą rentowność portfela aktywów i zawężenie spreadów nowej kontraktacji

 • 1 720 mln zł portfela aktywów finansowych na 31.03.2016 r. – wzrost o 17% r/r

 • 462 mln zł zrealizowanych wpływów (wzrost o 21% r/r)


- W pierwszym kwartale 2016 roku zrealizowaliśmy wysoką sprzedaż w konkurencyjnym otoczeniu biznesowym. Warto podkreślić dynamicznie rosnącą kontraktację bilansową, która w IQ2016 wyniosła 391 mln zł, co oznacza wzrost o 26% r/r. Widoczny jest systematyczny wzrost udziału nowych obszarów biznesowych w kontraktacji Grupy – rosnąca sprzedaż na rynkach zagranicznych i usług faktoringowych - mówi Krzysztof Kawalec, prezes zarządu Magellan S.A.

Grupa Magellan w I kwartale 2016 zawarła umowy z 292 kontrahentami. W ramach posiadanego portfela współpracuje z blisko 752 szpitalami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami na rynku B2B.

Rynek hiszpański

Rosnącą aktywność sprzedażową wykazuje Oddział Korporacyjny w Hiszpanii, który w ramach kontraktacji bilansowej zawarł w pierwszym kwartale 2016 roku umowy o łącznej wartości 38 mln zł. Przyniosło to efekty we wzroście zbudowanego na koniec IQ’16 portfela aktywów finansowych do wartości 51 mln zł wobec 47 mln zł na dzień 31 grudnia 2015. Obecność na nowym rynku zagranicznym daje Spółce przewagę konkurencyjną poprzez wprowadzenie dywersyfikacji terytorialnej zarówno w obszarze generowanej sprzedaży, jak i dywersyfikacji posiadanego portfela aktywów finansowych.

MEDFinance – inwestycje w sektorze medycznym

W pierwszym kwartale 2016, bardzo dobrze rozwijała się spółka MEDFinance, zajmująca się finansowaniem inwestycji w sektorze medycznym. Rozwój przełożył się na wysoką dynamikę wzrostu wartości kontraktacji bilansowej. W pierwszym kwartale 2016 wartość umów zawartych przez MEDFinance w ramach kontraktacji bilansowej wyniosła 57 mln zł i była o 35 mln zł, tj. o 157% wyższa od wartości zrealizowanej w okresie porównywalnym.

Faktoring dla Biznesu

W trzecim kwartale 2015 Magellan poszerzył ofertę produktową o usługi faktoringowe przeznaczone dla biznesu, świadczone poza rynkiem medycznym i samorządowym. W IQ 2016 ta linia produktowa była intensywnie rozwijana – wartość kontraktacji bilansowej zrealizowanej w trzech pierwszych miesiącach 2016 wyniosła 6 mln zł.

- W pierwszym kwartale 2016 roku, pomimo wymagającego otoczenia biznesowego, utrzymaliśmy silną pozycję rynkową. Na wzrost wyniku finansowego w porównaniu do czwartego kwartału 2015 r. wpływ miały przede wszystkim niższe koszty działalności Grupy. W porównaniu do pierwszego kwartału 2015 r. wyniki są słabsze, ze względu na niższą rentowność portfela aktywów w porównaniu do zeszłego roku oraz zawężenie spreadów nowo realizowanej kontraktacji. – podsumowuje Krzysztof Kawalec.

 

O Grupie Magellan

Grupa Magellan dostarcza zindywidualizowane usługi finansowe, które umożliwiają optymalne i efektywne zarządzanie finansami przez podmioty działające na rynku medycznym i jednostek samorządów terytorialnych.

Spółka działa od 1998 roku i jest jedną z najdłużej działających instytucji tego typu. Magellan S.A. aktywnie współpracuje z ponad 500 podmiotami działającymi na rynku medycznym. Klientami Spółki są szpitale, firmy farmaceutyczne i dostarczające sprzęt medyczny oraz firmy świadczące usługi outsourcingu do szpitali i dostarczające media, a także jednostki samorządów terytorialnych. Magellan S.A. prowadzi również działalność na terenie Czech i Słowacji poprzez spółki zależne - Magellan Česká republika s.r.o. z siedzibą w Pradze i Magellan Central Europe z siedzibą w Bratysławie. Do Grupy Kapitałowej Magellan należy również Oddział Korporacyjny w Hiszpanii z siedzibą w Barcelonie. W czerwcu 2010 roku założona została spółka zależna MEDFinance S.A., która zajmuje się finansowaniem inwestycji w sektorze Służby Zdrowia w Polsce.

Magellan S.A. jest notowany na GPW od 1 października 2007 roku.

Grupa Magellan

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-DobrzyńskaDyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2012 Copyrights by Grupa Magellan